От личните облаги до екологичните ползи за световния климат при използването на пелети

energy

Какво са пелетите? Те сависокоефективно гориво за отопление. Дървесните пелети са изсушени и компресирани дървени стърготини. Тоест, направени от естествени и рециклируеми материали, което води до големи екологични ползи за климата и хората.

Изобретението е на Рудолф Бунерман, който преди повече от 60 години е открил как може да се отоплява и рециклира, без да харчи. Немецът, живеещ в Америка,е притежавал малка дъскорезница,  но не е искал да влага средства за рециклиране на отпадъците от производството му.  Така се стига и до създаването на екологичните отоплителни материали – пелети.

Всъщност, така е и до днес. Избираме да се отопляваме с дървесни пелети не защото се интересуваме толкова много от световният климат и екология, а защото искаме да оптимизираме разходите. Да, най-евтин начин за отопление е да ползваме пелети, но такова решение е всъщност и една перфектна инвестиция.

Защо?

Изграждането на система за отопление на пелети в дома, вилата или в полза на бизнеса ни е преди всичко една интелигентна инвестиция, която носи своите ползи както веднага, така и в близкото и далечното бъдеще.

Инвестиранетов система за отопление на пелети е всъщност освобождаванеот зависимостта  и некоректната обвързаност с топлофикация, енергийните, газовите доставчици. А това е далновидно решение, което бързо осигурява драстично намаляване на разходите, независимо дали са битови или фирмени. Такова решение осигурява бъдеща стабилност, сигурност и яснота във финансово отношение. Съответно това дава свобода за планиране и развитие.Цените на централното отопление, електрическата енергия, природния газ и твърдото гориво се покачват непрекъснато. Така и ще бъде, защото са с изчерпаем източник.  Бъдещето е в рециклирането на биомаса.

Не на последно място отоплението с пелетие комфорт, висока ефективност и лесна поддръжка. Имоти, които имат система за отопление с пелети имат по-голяма стойност.

Освен лична облага, пелетитедават и екологични ползи. Реално те са биомаса, възобновяем материал, притежаващ биоенергия. Пелетите имат много висока калоричност. Коефициентът им на изгаряне е 85 – 95%. Изключително ефективни са за бизнеса и домакинствата не само като цена, но и заради високият си коефициент на полезно действие. А след изгарянето им, пепелта се използва за наторяване на растенията  и подобряване качествата на почвата.

Цената!

За да се добива дървен материал, разходите  са минимални, за разлика от производството на нефт и газ, което неминуемо влияе на крайната цена за отопление.

Дървесните пелети могат да се добиват локално. Не са нужни специални природни условия както при нефтените находища, например. Възможността да се изработват пелети навсякъде намалява цената и доставката на крайния продукт. Елиминира и посредници, които също влияят цената да е по-висока.

В България производителите на пелети стават все повече, защото и пазарът се разраства. Но пък това създава конкурентна среда, която намалява цените и увеличава качеството.  А твърдите горива и електрическата енергия са на монополни пазари.Подробности за производствения процес на дървесните пелети може да прочетете на peleti.xyz.

Екология и устойчиво развитие

Световната икономика залага все повече на устойчивото развитие.  Устойчиво развитие, устойчиво строителство, устойчиво земеделие – това вече не са само теоретични термини. Във всички сектори се търсят и стимулират начини на използване на природните ресурси, които да задоволяват човешките нужди и съвременният начин на живот, но същевременно  да съхраняват естествения баланс в природата. Залага се основно на това – човешките потребности да бъдат задоволявани както в настоящето, така и в далечно бъдеще.

Устойчивото развитие има отношение не само към световния климат и екологията, а обединява два основни стремежа: икономическо развитие с нарастващ жизнен стандарт, опазване и подобряване на околната среда сега и за в бъдеще.

Устойчивото развитие има 4 направления – социално, икономическо, екологично и институционално, които се развиват паралелно и в хармония. Това е не само бъдещето, а и настояще.  Да се избира и инвестира в природосъобразни методи, независимо дали става въпрос за бизнес или в организирането на личния живот, е адекватно решение за съвремието. Такъв избор е отоплението с дървесни пелети.

Защо пелетите са екологичното отопление?

Процентът на влага и пепел, който съдържат пелетите, е много нисък. Освен това изгарянето им е по-чисто, с по-ниски емисии на фини прахови частици в сравнение с дървата. При изгаряне те отделят и значително по-малко пепел и сажди в сравнение с твърдите горива.

При горенето на изкопаеми горива се освобождава въглероден диоксид, независимо дали става дума за нефт, природен газ, въглища или дърва . А той води до екологичните проблеми, тъй като е отговорен за парниковия ефект.

При горенето на дървесни пелети се абсорбира същото количество  СО2, което се отделя по време на изгарянето. Замърсяването на атмосферата при горенето на пелети за отопление, в сравнение с  горенето на нефт или газ, е 1/3 или 1/5 от емисиите от замърсяването при изгарянето на нефта или газта.  Разликата е драстична.

За да се вземе решение как е най-добре да се отоплява имот, има редица фактори – вид и предназначение на имота, изложение, квадратура, изолация и не на последно място, каква температура планирате да се постига. Всеки метод на отопление има своите предимства и недостатъци. Индивидуалното решение се взима на база това – кои недостатъци бихте приели най-леко. Но въпреки това, приоритет в критериите трябва да бъде не стойността на първоначалната инвестиция, а качественото оборудване, което ще бъде устойчиво за в далечно бъдеще.

Дървесните пелети създават невероятен топлинен и финансов комфорт. Изключително бързо се достига до високи температури по най-евтин начин.  Ползването на дървесни пелети за загряване на вода и отопление на помещения е по-евтино от това да се ползва газ за същите цели. И по-безопасно.

Къде е пресечната точка, общото между личните облаги  и екологичните ползи за световния климат?

Отоплението с пелети е една екологична алтернатива. А всяка екологична алтернатива гарантира качество, дълголетие на инвестицията, все по-ниски разходи, преференции и подсигурено бъдеще.

В САЩ и някой страни в Европа има въведен по-нисък процент на ДДС на цената на пелетите. Това е направено с цел да сепоощряват все повече хора да се отопляват с дървесни пелети. Един от най-важните източници на енергия за развитите европейски страни е биомасата. В световен мащаб се смята за ключов възобновяем ресурс.

Екологичният начин на живот навлиза все по-дълбоко в политиката и икономиката на света. Нямаме друг избор. Трябва да опазим планетата си.И за да бъде стимулиран природосъобразният начин на бизнес и на живот, най-вероятно  ще има все повече облаги и преференции в тази насока и то не само в Европа, а в целия свят. Световният природен климат е във все по-голяма опасност. Това ще принуди световният икономически климат да се реорганизира в полза на екологията.

Be First to Comment

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *